Мастер-класс по живописи от «Пано-Рама» от 02.06.2018г.